Over mij

Ik neem de vrijheid om meerdere beelden samen te voegen tot een nieuwe werkelijkheid. In die verbintenis zoek ik naar het ongerijmde, het onverwachte en het schijnbaar onmogelijke. Ik hanteer daarbij altijd een realistische schildertechniek.

In mijn werk verliezen ‘perspectief’ en ‘dimensie’ hun oorspronkelijke betekenis: werelden lopen parallel aan elkaar, de ene realiteit doorkruist de andere. Dreigende luchten – ultramarijn en alle schakeringen omber van kleur – in combinatie met water vormen het venster naar mijn magische wereld.

Ik heb vele disciplines van kunst en nijverheid beoefend, zoals handenarbeid, handwerken, tekenen en schilderen. De laatste tijd heb ik mij toegelegd op het illustreren van verhalen en kinderboeken.
Een groot deel van deze beoefening staat in het teken van lesgeven. Ik haalde onderwijsakten voor het basisonderwijs, handvaardigheid en handenarbeid voor lager beroepsonderwijs.

Momenteel ben ik lerares beeldende vorming en interne cultuurcoördinator aan de J. P. Coenschool te Amsterdam. Bij het lesgeven aan kinderen ga ik altijd uit van de eigen creativiteit van de leerlingen, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden en materiaalkennis. Het werk van de leerlingen wordt regelmatig geëxposeerd, zowel in als buiten de school. Regelmatig geef ik lessen waarin het werk van één kunstenaar of stroming centraal staat. In mijn huidige functie begeleid ik stagiaires van de Hogeschool voor de Kunsten en de BIK opleiding te Amsterdam.

In 2011 rondde ik een kunstopleiding af aan de Mix-Academy in Amsterdam, waar ik afstudeerde in de richting tekenen en schilderen. Sindsdien heb ik deelgenomen aan verschillende exposities.

Bekijk een selectie van schilderijen en tekeningen of een overzicht van tentoonstellingen en bekijk mijn werk dat ik in opdracht heb uitgevoerd.

Bezoek voor meer informatie over mijn werk als vakleerkracht www.kunstgrepen.net.