Visie

Fascinatie, inspiratie maar ook ongerustheid om de aarde zijn de rode draad in mijn werk, want natuur en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door manipuleren en transformeren ontstaan nieuwe dimensies die mijn zorg om de aarde weerspiegelen.